• کیسه زیپی ایستاده
  • کیسه های ذخیره سازی زیپ اسلایدر
  • کیف لوازم آرایش مسافرتی آرایش
  • کیسه های نمونه برداری خطرناک زیستی
  • کیسه های نشاسته ذرت کمپوست
  • کیسه های پستی زیست تخریب پذیر
  • فیلم ماسک روکش صندلی ماشین
  • کیسه لباسشویی پک پوشاک
  • کیسه رشد گونی باغ بیو
  • کیف دسته حمل خریدار
BAGPLASTICS@YAHOO.COM
+8613780964661
BAGPLASTICS@GMAIL.COM
mydearneil
0086-137-8096-4661